ราคา

ราคาบ้านพัก

วันปกติ
จันทร์-อาทิตย์ ราคา 2500-4500 บาท
(ราคานี้ไม่รวมวันนักขัตฤกษ์)
(ราคาสามารถต่อรองกันได้)